ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา Yala sports School

ประกาศ รายชื้อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจสุขภาพ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ  (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา)
มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจสุขภาพ  เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  ประจำปีการศึกษา 2566

22/02/23 อ่าน(626)


โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ : 0-7336-2497 โทรสาร : 0-7336-2463

Call Center : 0-7336-2497 LineID :YLSS Facebook :https://www.facebook.com/yalasportsschool.acth


دانلود آهنگ جدید