ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา Yala sports School

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจสุขภาพ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2567โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ : 0-7336-2497 โทรสาร : 0-7336-2463

Call Center : 0-7336-2497 LineID :YLSS Facebook :https://www.facebook.com/yalasportsschool.acth


دانلود آهنگ جدید