ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา Yala sports School

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ระเบียบ วินัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ระเบียบ วินัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนมีบุคลิกภาพและระเบียบวินัยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีคุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานจากกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

24/06/24 อ่าน(494) ylss : อำนวยการ


โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ : 0-7336-2497 โทรสาร : 0-7336-2463

Call Center : 0-7336-2497 LineID :YLSS Facebook :https://www.facebook.com/yalasportsschool.acth


دانلود آهنگ جدید