ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา Yala sports School

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาปร่วมด้วยนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น พร้อมนำความรู้ดังกล่าวปรับใช้กรณีเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

24/06/24 อ่าน(485) ylss : อำนวยการ


โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ : 0-7336-2497 โทรสาร : 0-7336-2463

Call Center : 0-7336-2497 LineID :YLSS Facebook :https://www.facebook.com/yalasportsschool.acth


دانلود آهنگ جدید