ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา Yala sports School

เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนกีฬา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายบุสหลี นิสะมะแอ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา เจ้าหน้าที่ การเงิน พัสดุ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนกีฬา โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (vedio conference) ณ ห้องประชุม(Conference) โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

24/06/24 อ่าน(491) ylss : อำนวยการ


โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ : 0-7336-2497 โทรสาร : 0-7336-2463

Call Center : 0-7336-2497 LineID :YLSS Facebook :https://www.facebook.com/yalasportsschool.acth


دانلود آهنگ جدید