เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่แก่...

เปิด[0] เมื่อ 01/10/20 อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีแก่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิด[0] เมื่อ 01/10/20 อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิด[1] เมื่อ 01/10/20 อ่านต่อ

สายธารรักและศรัทธา มุฑิตาบูชาครู

เปิด[173] เมื่อ 21/09/20 อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์...

เปิด[44] เมื่อ 16/09/20 อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม...

เปิด[32] เมื่อ 16/09/20 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

เปิด[46] เมื่อ 11/09/20 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิด[47] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

เปิด[43] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

อนุบาลบ้านบางพระ : วันพระราชทานธงชาติไทย

เปิด[3] เมื่อ 29/09/20 อ่านต่อ

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เปิด[7] เมื่อ 27/09/20 อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

เปิด[5] เมื่อ 27/09/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : บางพระร่วมใจ วางพายเรือจ้าง 63

เปิด[5] เมื่อ 27/09/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : รถโอวัลติน

เปิด[6] เมื่อ 27/09/20 อ่านต่อ

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เปิด[25] เมื่อ 14/09/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

พิธีมอบโรงอาหารให้กับ รร.บ้านภูไทร โดยบริษัทในเครือข่าย Posco

เปิด[0] เมื่อ 30/09/20 อ่านต่อ

โครงการโรงเรียนสุจริต

เปิด[4] เมื่อ 29/09/20 อ่านต่อ

ทัศนศึกษา (English is fun 2020) - โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

เปิด[2] เมื่อ 28/09/20 อ่านต่อ

Nongketnoi contest (English is fun 2020) - โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

เปิด[3] เมื่อ 28/09/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ...

เปิด[6] เมื่อ 25/09/20 อ่านต่อ

รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป.นครราชสีมา เขต ๔

เปิด[27] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

มุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณ

เปิด[2] เมื่อ 29/09/20 อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

เปิด[3] เมื่อ 28/09/20 อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

เปิด[5] เมื่อ 21/09/20 อ่านต่อ

แปรงฟันแห้ง

เปิด[11] เมื่อ 18/09/20 อ่านต่อ

ทำบุญข้าวสารอาหารเเห้ง

เปิด[4] เมื่อ 18/09/20 อ่านต่อ

เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาครูแผ่นดิน

เปิด[28] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید