เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

เปิด[37] เมื่อ 27/03/20 อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต...

เปิด[114] เมื่อ 26/03/20 อ่านต่อ

5 ไม่ 5 ต้อง ป้องกันโควิด

เปิด[18] เมื่อ 26/03/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เปิด[44] เมื่อ 09/03/20 อ่านต่อ

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนและพิธีประดิษฐานรูปเหมือนผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านเขาหิน...

เปิด[65] เมื่อ 05/03/20 อ่านต่อ

ประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฉลาก ผอ.เพ็ญนภา ไทยภูมิ

เปิด[76] เมื่อ 04/03/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ บ.บริดจสโตน

เปิด[13] เมื่อ 25/03/20 อ่านต่อ

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน

เปิด[32] เมื่อ 11/03/20 อ่านต่อ

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เปิด[33] เมื่อ 11/03/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

เปิด[34] เมื่อ 08/03/20 อ่านต่อ

ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านขลอด

เปิด[32] เมื่อ 08/03/20 อ่านต่อ

ชีจรรย์เกมส์ ต้านยาเสพติด พิชิตอบายมุข ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

เปิด[43] เมื่อ 27/02/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید