เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอร่วม กิจกรรมรักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอพร้อมด้วยคุณครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ช่วยกันเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้ และ รักษ์ ในท้องถิ่นของตนเอง

03/02/20 อ่าน(91) บ้านอำเภอ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید