เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อนุบาลบ้านบางพระ : โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดชลบุรี  ได้ออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 ในพื้นที่อำเภอศรีราชา  ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา  ซึ่งได้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมออกหน่วยบริการประชาชน  จำนวน 70  หน่วยงาน และมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คน หลังจากเปิดพิธีไปแล้วนั้น ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และมอบจักยานให้นักเรียน 15 คัน  พร้อมกับมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 200 ถุง

21/02/20 อ่าน(47) อนุบาลบ้านบางพระ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید