เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ชีจรรย์เกมส์ ต้านยาเสพติด พิชิตอบายมุข ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  “ชีจรรย์เกมส์ ต้านยาเสพติด พิชิตอบายมุข ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562” โดยมีนายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม https://facebook.com/KhaoCheeChanSchool/

27/02/20 อ่าน(112) บ้านเขาชีจรรย์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید