เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดเขาฉลาก

วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดเขาฉลาก  จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและสำรอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน  ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย     สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  และเพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

27/02/20 อ่าน(57) วัดเขาฉลาก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید