เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรมประชาธิปไตย​ โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)

คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านบึง​ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563​ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้​ประชาธิปไตย​ ในสถานศึกษา​

Page Facebook   : โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)

ข่าว :  ครูศิรวิชญ์  เสาร์จันทร์

ภาพ : ครูศิรวิชญ์  เสาร์จันทร์

28/02/20 อ่าน(84) บ้านบึง(บางละมุง)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید