เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ จัดกิจกรรมเข้าค่ายแลเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

      โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดยมี ผอ. นวลนภา  สนใจการค้า เป็นประธานในพีธี กล่าวเปิดงานกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดยมี ผอ. นวลนภา  สนใจการค้า เป็นประธานในพีธี กล่าวเปิดงานกองลูกเสือสามัญ

รายงานข่าวโดย                                                                                                                                                                                                                                                          นางสาววิจิตรา  มะหานิล  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ

29/02/20 อ่าน(58) ชุมชนบ้านหนองปรือ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید