เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อนุบาลบ้านบางพระ : ค่ายวัยใส หัวใจธรรมะ ป.1-3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายอคะเณร์  ศรีชะอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายวัยใส  หัวใจธรรมะ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมสนธยาฯ

01/03/20 อ่าน(56) อนุบาลบ้านบางพระ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید