เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนบ้านทุ่งคา เป็นสนามสอบ NT

วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งคา เป็นสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สอบ NT) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวจิรนุช บุญสิน เป็นประธานสนามสอบ 
ในการนี้ นายศิวะ ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ

04/03/20 อ่าน(62) บ้านทุ่งคา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید