เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนและพิธีประดิษฐานรูปเหมือนผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ คุณแม่สติล และคุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง เป็นประธาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดิษฐานรูปเหมือนผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง)
     โดยคุณลุงนิกร - คุณป้ากิมเอ็ง สุภาภรณ์ ได้มอบที่ดินให้เป็นประโยชน์ในการก่อตั้งสถานศึกษา เอาไว้ใช้เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของลูกหลานต่อไปข้างหน้า เนื่องจากเห็นความยากลำบากของเด็กซึ่งต้องไปเรียนไกลบ้าน จึงขอช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อสังคม โดยการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ในปัจจุบัน
www.facebook.com/khaohin331/

05/03/20 อ่าน(147) บ้านเขาหิน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید