เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

    วันจันทร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฎิญาณในการปฏิบัติงาน
     ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่บุคคลากรในสังกัด ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

09/03/20 อ่าน(44) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید