เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การประชุมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ รวมทั้งคณะจากสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิบดี สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการร่วมกับ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สพป.ชลบุรี เขต ๓

https://www.facebook.com/3chonburi3

10/03/20 อ่าน(52) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید