เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

พิธีฌาปณกิจ คุณแม่สมัย ขอดคำ มารดา นายเตรียมพล ขอดคำ ผอ.โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก

     วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรีเ ขต ๓ เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจ คุณแม่สมัย ขอดคำ มารดา นายเตรียมพล ขอดคำ ผอ.โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สิริอายุได้ ๗๗ ปี โดยมี นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมในงานฌาปณกิจ

     ในโอกาสนี้ ทาง สพป.ชลบุรี เขต ๓ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว ขอดคำ มา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/3chonburi3

 

17/03/20 อ่าน(82) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید