เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ บ.บริดจสโตน

          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ได้ร่วมจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ร่วมกับทางโรงเรียน โดยมีนางสาวบุญมา  บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ร่วมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าโรงเรียน และรับมอบประตูรั้ว เข้าออก ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ในนามโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ขอขอบพระคุณ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มา ณ โอกาสนี้

25/03/20 อ่าน(12) บ้านห้วยไข่เน่า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید