เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขอเชิญร่วมอบรมทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจ ดิจิทัล (Digital Literacy) (100 คน/วัน)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ขอเชิญทุกท่านร่วมอบรมทดสอบออนไลน์ ****(100 คน/วัน)*****

>> การอบรม Online เรื่อง การเข้าใจ ดิจิทัล (Digital Literacy)ต้องผ่านร้อยละ 80 เกียรติบัตรจะส่งเข้าอีเมลนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOhqaJph3CXCRUD6dpmGmKgI_fMsl_QBVCbTG2tN81c52C2w/viewform?usp=sf_link

***** หมดเขตสิ้นปี 2563*****

01/05/20 อ่าน(662) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید