เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)

วันพุธที่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของ สพป.ชบ.3 ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 หัวหน้าโครงการฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการการนิเทศฯ

https://www.facebook.com/3chonburi3

14/05/20 อ่าน(69) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید