เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนบ้านอำเภอ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

นายนาวิน  มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันประชุม วางแผน ดำเนินการและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์
การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยคณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อ
อธิบายและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียว (DLTV) ซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

23/05/20 อ่าน(19) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید