เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

เปิด[37] เมื่อ 27/03/20 อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต...

เปิด[112] เมื่อ 26/03/20 อ่านต่อ

5 ไม่ 5 ต้อง ป้องกันโควิด

เปิด[17] เมื่อ 26/03/20 อ่านต่อ

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เปิด[71] เมื่อ 17/03/20 อ่านต่อ

พิธีฌาปณกิจ คุณแม่สมัย ขอดคำ มารดา นายเตรียมพล ขอดคำ ผอ.โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก

เปิด[41] เมื่อ 17/03/20 อ่านต่อ

ช่วยเหลือเด็กไฟไหม้บ้านโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ

เปิด[31] เมื่อ 12/03/20 อ่านต่อ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

เปิด[54] เมื่อ 11/03/20 อ่านต่อ

ร่วมประชุมพุธเช้าครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เปิด[35] เมื่อ 11/03/20 อ่านต่อ

การประชุมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี...

เปิด[22] เมื่อ 10/03/20 อ่านต่อ

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เปิด[26] เมื่อ 09/03/20 อ่านต่อ

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เปิด[42] เมื่อ 09/03/20 อ่านต่อ

เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

เปิด[13] เมื่อ 09/03/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 464 ข่าว : 39 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید