เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เปิด[44] เมื่อ 09/03/20 อ่านต่อ

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนและพิธีประดิษฐานรูปเหมือนผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านเขาหิน...

เปิด[65] เมื่อ 05/03/20 อ่านต่อ

ประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฉลาก ผอ.เพ็ญนภา ไทยภูมิ

เปิด[75] เมื่อ 04/03/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เปิด[22] เมื่อ 03/03/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : กิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1-3

เปิด[19] เมื่อ 01/03/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : ค่ายวัยใส หัวใจธรรมะ ป.1-3

เปิด[22] เมื่อ 01/03/20 อ่านต่อ

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดเขาฉลาก

เปิด[24] เมื่อ 27/02/20 อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เปิด[26] เมื่อ 27/02/20 อ่านต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) ออกให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฉลาก

เปิด[39] เมื่อ 24/02/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1-3

เปิด[16] เมื่อ 22/02/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4-6

เปิด[24] เมื่อ 22/02/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...

เปิด[19] เมื่อ 21/02/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 162 ข่าว : 14 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید