เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[6] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[4] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เรียนออนไลน์

เปิด[6] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า...

เปิด[10] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[23] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[27] เมื่อ 27/05/20 อ่านต่อ

รับการนิเทศติดตาม เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล...

เปิด[4] เมื่อ 27/05/20 อ่านต่อ

เขาดินแชร์สุข (ตู้ปันสุข)

เปิด[44] เมื่อ 26/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เปิด[10] เมื่อ 25/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เปิด[8] เมื่อ 25/05/20 อ่านต่อ

การเรียนทางไกล DLTV

เปิด[104] เมื่อ 24/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เปิด[9] เมื่อ 23/05/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 202 ข่าว : 17 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید