เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ บ.บริดจสโตน

เปิด[12] เมื่อ 25/03/20 อ่านต่อ

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน

เปิด[31] เมื่อ 11/03/20 อ่านต่อ

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เปิด[32] เมื่อ 11/03/20 อ่านต่อ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เปิด[40] เมื่อ 06/03/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคา เป็นสนามสอบ NT

เปิด[23] เมื่อ 04/03/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคา ร่วม โครงการ “บูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี...

เปิด[27] เมื่อ 02/03/20 อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับชั้นอนุบาล

เปิด[23] เมื่อ 29/02/20 อ่านต่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ จัดกิจกรรมเข้าค่ายแลเดินทางไกล...

เปิด[24] เมื่อ 29/02/20 อ่านต่อ

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งคา

เปิด[19] เมื่อ 29/02/20 อ่านต่อ

ฮาร์ดร็อคพัทยาจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เปิด[24] เมื่อ 28/02/20 อ่านต่อ

กิจกรรมประชาธิปไตย​ โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)

เปิด[47] เมื่อ 28/02/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ...

เปิด[27] เมื่อ 26/02/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 522 ข่าว : 44 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید