เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[7] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[5] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา...

เปิด[11] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[19] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[35] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[29] เมื่อ 27/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[24] เมื่อ 27/05/20 อ่านต่อ

รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV)

เปิด[10] เมื่อ 27/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV

เปิด[17] เมื่อ 27/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เปิด[15] เมื่อ 25/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เปิด[8] เมื่อ 25/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เปิด[12] เมื่อ 25/05/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 560 ข่าว : 47 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید