เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เปิด[4] เมื่อ 25/05/20 อ่านต่อ

การเรียนการสอนผ่านทางไกล DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563

เปิด[16] เมื่อ 23/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[12] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[39] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านภูไทร

เปิด[13] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[30] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้นาทุ่งละหาน

เปิด[13] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[37] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนรู้ในช่วงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 - โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

เปิด[15] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[32] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[48] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[47] เมื่อ 21/05/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 560 ข่าว : 47 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید