เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เปิด[4] เมื่อ 25/05/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[19] เมื่อ 23/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์

เปิด[51] เมื่อ 23/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[32] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[39] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[58] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[52] เมื่อ 22/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เปิด[44] เมื่อ 21/05/20 อ่านต่อ

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

เปิด[81] เมื่อ 08/03/20 อ่านต่อ

ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านขลอด

เปิด[87] เมื่อ 08/03/20 อ่านต่อ

ชีจรรย์เกมส์ ต้านยาเสพติด พิชิตอบายมุข ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

เปิด[96] เมื่อ 27/02/20 อ่านต่อ

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

เปิด[73] เมื่อ 27/02/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 313 ข่าว : 27 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید